Melangkah Mengkomersilkan Teknologi Animasi & Visual FX Design

SIRIM Tech Venture Sdn. Bhd telah mengadakan satu sesi perbincangan bersama pihak MMU dan MRM pada 10 Januari 2019. Sesi perbincangan ini berkisarkan usaha kerjasama untuk mengkomersilkan program/hasil produk yang berkaitan dengan bidang reka bentuk & animasi. Tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat. Semoga hasil perbincangan yang dipersetujui menemui kejayaan kelak.Leave a Reply