TECHNOLOGY & MARKET RADAR (TMR) TRAINING

Technology & Market Radar (TMR) Training dibawah Program WP3 SIRIM-Fraunhofer telah diadakan pada 16 hingga 19 Januari 2017 di Kompleks SIRIM Berhad telah dihadiri lebih dari 40 orang perserta terdiri dari pakar-pakar teknologi SIRIM. Unit Pengkomersilan merupakan agen pelaksana program tersebut.

Program ini antara tujuan utamanya adalah untuk memberi pengenalan terhadap Program SIRIM-Fraunhofer bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan teknologi dan pasaran radar yang bersesuaian dengan SME di Malaysia. Program ini juga memperkenalkan rangkaian perniagaan bersama SMEs dan juga stake holders berkaitan teknologi pasaran masa kini.Leave a Reply