Tempat : Kuantan, Pahang
Tarikh   : 19 Julai 2018

Dalam perjumpaan bersama YB. Dato’ Mohamad Fakhruddin Pengurusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia. Pihak  SIRIM Tech Venture Sdn. Bhd dan SIRIM Berhad telah memperkenalkan perkhidmatan ‘Green Initiative’  kepada kerajaan negeri Pahang dan mencadangkan satu kertas kerja ‘Projek SimBioTea’  di lokasi yang akan dikenal pasti.

Pihak YB Dato’ Mohammad Fakhruddin  juga telah menawarkan pihak SIRIM bersama Kerajaan Negeri Pahang sebagai  Teknikal Advisor dalam Pembangunan Teknologi Hijau Negeri Pahang. Ini akan membuka peluang yang besar kepada pihak SIRIM dalam memperkenal pengurusan sampah yang lebih baik kepada masyarakat dalam program teknologi Hijau.Leave a Reply