Satu sesi perbincangan antara pihak MRM (Majlis Rekabentuk Malaysia) dan Ferozztech telah diadakan di SIRIM Tech Venture, Jalan Pahat. Sesi perbincangan ini adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat terbaik berkenaan reka bentuk produk inovasi yang dibangunkan oleh Ferozztech selain potensi untuk mengkomersilkannya. Tahniah buat semua yang terlibat.Leave a Reply