Pengurusan Sumber Manusia (HR) telah mengadakan Roadshow 2018 di SIRIM STV, Jalan Pahat untuk memberi maklumat-maklumat terkini mengenai aktiviti-aktiviti Sumber Manusia (HR):

  1. Meningkatkan Keupayaan Pekerja
  2. -Memperkukuh saluran kepimpinan
  3. -Memupuk Pasukan Prestasi Tinggi


Leave a Reply