SIRIM TECH VENTURE Sdn Bhd telah menerima kunjungan lawatan dari syarikat IPTB Sdn. Bhd (Buraqoil) pada 8 Ogos 2017.
Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan maklumat mengenai peranan STV sebagai sebuah syarikat subsidiari milik penuh SIRIM Berhad. STV sebagai kenderaan khas untuk memacu pengkomersilan teknologi dan inovasi kepada aplikasi perindustrian.

Ia juga membawa syarikat mengenal pasti teknologi atau produk yang berpotensi untuk proses pengkomersialan dan teknologi atau produk yang berpotensi untuk proses pengkomersialan. Pihak STV menilai semua dokumentasi teknologi untuk nilai ekonomi mereka.

Pemahaman dan pengetahuan yang jelas mengenai peranan STV, Pihak Buraqoil berminat dengan teknologi sistem biogas dan Loji Kuasa dan bersetuju menandatangani perjanjian (NDA) bersama STV untuk kerjasama dengan lebih erat untuk masa hadapan.Leave a Reply